Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

HACCP hygienecode en voedselveiligheid

HACCP

Elk bedrijf dat zich bezighoudt met de bereiding, de verwerking, de verpakking, het vervoer en de distributie van voedingsmiddelen dient de HACCP-richtlijnen toe te passen. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen om gezondheidsrisico’s voor eindgebruikers te voorkomen. Dit controleproces gaat uit van de Europese Unie. HACCP is een preventief systeem wat zelfstandig opgesteld en toegepast moet worden. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) controleert de naleving hiervan. Bedrijven die regels met betrekking tot HACCP en hygiëne niet nakomen worden vervolgd.

Onze jarenlange ervaring en dienstverlening op het gebied van grootkeukenhygiëne en specialistische reiniging kan een belangrijke aanvulling vormen op uw HACCP-plan. Dieptereiniging optimaliseert de hygiëne, voorkomt ongedierte en verhoogt de brandveiligheid. Zo worden eventuele risico’s beheerst en kunt u aantonen dat u er alles aan doet om de voedselveiligheid te beschermen.

Wilt u meer weten over hoe wij een aanvulling kunnen vormen op uw HACCP-plan? Bel dan met 0800-25123 voor een vrijblijvende afspraak met één van onze gespecialiseerde salesconsultants.

Dieptereiniging grootkeukens

We zijn er om u te helpen