Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

Legionellapreventie en legionellabeheersing

Legionellapreventie en legionellabestrijding

Om u te ondersteunen bij het voorkomen van besmettingen biedt Rentokil Hygiene een complete service op het gebied van legionellapreventie en -beheersing. Wij leveren de volgende diensten:

Waterstalen nemen

Onze gespecialiseerde medewerkers nemen watermonsters van uw waterleidingnet. Deze stalen worden onderzocht door een erkend laboratorium op het aantal kolonievormende eenheden (kve) legionellabacteriën. De resultaten van deze metingen worden in een uitgebreid rapport vastgelegd waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in de actuele staat van uw leidingsysteem.

Audit

Rentokil Hygiene controleert uw waterleidingsinstallatie op eventuele risico’s. We kijken naar hoe de leidingen lopen en waar kritische punten zitten. Waar nodig worden aanpassingen aan de installatie en het leidingsysteem door ons voorgesteld en uitgevoerd.

Beheersplannen opstellen

Rentokil Hygiene helpt u bij het opstellen van een legionellabeheersplan en houdt toezicht op uw gehele waterleidingsinstallatie. Wij nemen waterstalen, voeren een risicoanalyse uit en verrichten aanpassingen aan de installatie. Ook verzorgen wij de periodieke controle van het systeem.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de diensten van Rentokil Hygiene op het gebied van legionellapreventie en -beheersing? Bel dan met 0800-25123 voor een afspraak met één van onze legionellaexperts.

Legionellapreventie en legionellabestrijding

We zijn er om u te helpen