Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

Audit van het vetafzuigsysteem

Audit van het vetafzuigsysteem

Wilt u weten of de hygiënische staat van uw afzuiginstallatie in de keuken een risico vormt voor de brandveiligheid? Aan de hand van een uitgebreide visuele inspectie kunnen de deskundige salesconsultants van Rentokil Hygiene het totale systeem in kaart brengen. Zo wordt vastgesteld of de installatie vervuild is en zo ja, in welke mate. De resultaten van deze visuele inspectie worden in een helder rapport met foto’s aan u gepresenteerd. Mocht er tijdens de inspectie vervuiling geconstateerd worden zal in overleg met u een plan van aanpak worden opgesteld voor het verwijderen hiervan.

Bent u benieuwd naar de hygiënische staat van het vetafzuigsysteem in uw keuken? Onze professionals op het gebied van brandveiligheid staan klaar om u hierbij te assisteren. Bel voor een vrijblijvende afspraak naar 0800-25123.   

Reiniging van het vetafzuigsysteem

We zijn er om u te helpen